Λογότυπο TEL-ME-MOR   ΕυρώπηΚαλωσήρθατε στην ιστοσελίδα TEL-ME-MOR

Το TEL-ME-MOR είναι πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του Έκτου Προγράμματος-Πλαισίου (FP6) του Προγράμματος των Τεχνολογιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Το πρόγραμμα ξεκίνησε επίσημα την 1η Φεβρουαρίου 2005 με ευρύτερο σκοπό την κινητοποίηση και τη διευκόλυνση της συμμετοχής οργανώσεων που προέρχονται από τα Νέα Κράτη μέλη της Ε.Ε. στον τομέα των Τεχνολογιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας.

Στις σελίδες αυτές, εκτός των πληροφοριών που αφορούν στις δραστηριότητες και στα αποτελέσματα του σχεδίου, θα βρείτε και πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες που προσφέρονται στα νέα κράτη μέλη για συμμετοχή σε μελλοντικά σχέδια στα πλαίσια του Προγράμματος Πολιτιστική Κληρονομιά και Τομείς Μάθησης των Τεχνολογιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας (Cultural Heritage and Learning sectors of the Information Society Technologies).

Εάν προέρχεστε από κάποιο νέο κράτος μέλος και ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για το TEL-ME-MOR και τις μελλοντικές ευκαιρίες για σχέδια στη διευρυμένη Ευρώπη στη γλώσσα σας, κάντε κλικ εδώ ή στο σύνδεσμο Τοπικές Ιστοσελίδες στο αριστερό μενού.
© The European Library Office 2005, info@telmemor.net